Cách phân loại ví da cá sấu

Ví da cá sấu thật có nhiều cách phân loại khác nhau, nhưng chủ yếu nhất là dựa vào cấu tạo lớp da phí ngoài da cá sấu, cụ thể như sau:1. Phân loại theo lớp da cá sấu ngoài cùng:

phan-loa-vi-nam-da-ca-sau

Hình ảnh cụ thể tùng kiểu da ví cá sấu

1. Phân loại theo lớp da cá sấu ngoài cùng:


- Ví da cá sấu trơn (loại làm từ da bụng cá sấu)
- Ví da cá sấu gai lưng (da phần lưng cá sấu)
- Ví da cá sấu gai đuôi (phần da phí đuôi cá sấu)
- Ví da cá sấu bông hông
- Ví da cá sấu gai tay
- Ví da cá sấu gù đầu
- Ví da cá sấu móng tay
- Ví da cá sấu nguyên con nhỏ


2. Phân loại theo tỷ lệ da cá sấu


- Vi da cá sấu 2 mặt (trong ngoài)
- Ví da cá sấu 1 mặt (chỉ phần da phía ngoài là da cá sấu)


3. Phân loại theo cách làm viền ví:


- Ví da cá sấu đan viền
- Ví da cá sấu khâu viền
- Ví da cá sấu gấp mép
- Ví da cá sấu baoo viền da cá sấu
- Ví da cá sấu bao viền da bò


4. Phân loại về màu sắc


- Ví da cá ấu màu đen
- Ví da cá sấu màu nâu đất
- Ví da cá sấu màu nâu đỏ
- Ví da cá sấu màu vàng
- Ví da cá sấu màu xanh